Apie mus

Darželis įsteigtas 1966 m. kovo 11 d.

Plačiau

Mūsų vizija

Atvira, nuolat besimokanti ir atsinaujinanti institucija, laiduojanti darnų mažo vaiko ugdymą nuo vienerių metų iki septynerių metų, diegianti naujus ugdymo modelius, paremtus realiais finansais, kurioje sukurta daugiafunkcijinė paramos šeimai sistema, glaudžiai bendradarbiaujant su ja.

Read More

Mūsų misija

Siekiame išugdyti aktyvų, savarankišką, savimi pasitikintį ir brandų tolimesniam ugdymuisi mokykloje vaiką, praktiniame darbe orientuodamiesi į jo poreikius, interesus bei galimybes, kurdami palankias ugdymo ir ugdymosi sąlygas jo individualybei skleistis.

Read More

Mūsų filosofija

Individualumas, pažinimas ir pripažinimas. Siekiame būti atvira ir šiuolaikiška, besivadovaujanti demokratiškos pedagogikos principais ir nuostatomis neformaliojo švietimo mokykla, teikianti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugas.

Read More

Mūsų naujienos

Lopšelio-darželio “Rūta” naujienos